பணம் சம்பாதிக்க ஆயிரம் தொழில் இருக்கு உணவைச் சம்பாதிக்க விவசாயம் மட்டும்தாேன இருக்

 

farm

பணம் சம்பாதிக்க ஆயிரம் தொழில் இருக்கு உணவைச் சம்பாதிக்க விவசாயம்
மட்டும்தாேன இருக்

Shortlink:

Posted by on February 4, 2014. Filed under சுவடுகள். You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *