குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மன்றம் பிரித்தானியா பெருமையுடன் வழங்கும் செம்மண் இரவு 2013. 

குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மன்றம் பிரித்தானியா பெருமையுடன் வழங்கும் செம்மண் இரவு 2013.

We are excited to inform you of 2013 ‘KUPPILAN Semman Night’ which is scheduled on the 16th of November 2013, This year we are going to bring in all talents within our community to the show, We are expecting the outcome of this to be the BEST year of the semman nights and to donate most of the money collected, for the good cause for the once in need back home.

 

LOCATION

Warren School,Warren Sports Centre,

Whalebone lane north,Chadwell Heath, Romford,

Essex RM6 6SB

DATE & TIME: 16-11-2013

Doors Open – 5:00pm

CONTACT:

Upendran: 07939100865

Kajananan 07403374810

 


View Larger Map

Shortlink:

Posted by on November 9, 2013. Filed under லண்டன். You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *