20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குப்பிழான் வடக்கு வீரபத்திரர் ஆலயம் மீழ் நிர்மானம் செய்யப்பட்டு எதிர்வரும் 14-07-2013 ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடக்கம் கும்பாபிசேகம் செய்ய ஏற்பாடாகியுள்ளது.

20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குப்பிழான் வடக்கு வீரபத்திரர் ஆலயம் மீழ் நிர்மானம் செய்யப்பட்டு எதிர்வரும் 14-07-2013 ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடக்கம் கும்பாபிசேகம் செய்ய ஏற்பாடாகியுள்ளது.veerapathirar

veerapathirar2

veerapathirar3

Shortlink:

Posted by on July 11, 2013. Filed under வீரபத்திரர் ஆலயம். You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *