இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின்னர் அமெரிக்காவால் அன்டனிஸ், பெல்ஜியத்தில் கைவிடப்பட்ட கார்கள்…

11 abandon1a abandon2 abandon3 abandon4 abandon5 abandon6 abandon7 abandon8 abandon9 abandon10 abandon12 abandon13 abandon14 abandon16 abandon17 abandon18 abandon22 abandon33இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின்னர் அமெரிக்காவால் அன்டனிஸ், பெல்ஜியத்தில் கைவிடப்பட்ட கார்கள்…

Abandoned cars in the Ardennes, belgium left by U.S after  WWII

 

ww2 wwII

Shortlink:

Posted by on June 1, 2013. Filed under சுவடுகள். You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *