வன்னிச் சிலந்தி

மனிதர்களின் முகம் ஒன்றின் அளவு பெரிதான சிலந்தி மாங்குளம் வைத்தியசாலைக்கு அருகில் உள்ளமரம் ஒன்றில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய சிலந்தி வகைக்கு Poecilotheria rajaeia பொயெசிலோதெரியா ராஜெய் என்று பெயரிட்டுள்ளனர். கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் புதிய சிலந்தி தனியொரு இனம்தானா என்பதை உறுதிசெய்ய மரபணு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதுபோன்ற ராட்சத சிலந்திகளை Tarantula டரன்டியுலா என்றழைக்கின்றனர்.தென்னமெரிக்காவிலும் மற்ற இடங்களிலும் காணப்படுகின்ற இப்படியான ராட்சத சிலந்திகளுக்கும் தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள சிலந்தி வகைக்கும் உடல் ரீதியான வித்தியாசங்கள் தென்படுகின்றன. இந்தச் சிலந்திகள் கால் விரித்து நிற்கும்போது இவற்றின் பரப்பு இருபது செண்டி மீட்டர் விட்டம் கொண்டதாக இருக்கிறதென கூறப்படுகிறது

spider

Shortlink:

Posted by on April 7, 2013. Filed under பொது. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *