நவீன விவசாயம்

விவசாயம் என்பது கால்நடை வளர்ப்புடன் நெருக்கமான தொடர்புடையது. ஆனால் இன்று நவீன விவசாயம் என்ற பெயரால் இதன் கூட்டு அடித்து நொறுக்கப்பட்டுவிட்டது.

அதன்காரணமாக மருந்து, மாத்திரைகள், டானிக் இவற்றைமட்டும் நம்பிவாழும் ஒரு மனிதனுக்கு ஈடாக விவசாயமும் நிறைய செலவு பிடிப்பதும் அதேசமயம் உயிரோட்டமில்லாததும் ஆகிவருகிறது!cow

Shortlink:

Posted by on March 26, 2013. Filed under விவசாயம். You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *