மாடியிலிருந்து கீழே போடப்படும் குழந்தைகள்: வினோத சம்பிரதாயம்

மூட நம்பிக்கைகளின் தாயகமான இந்தியாவில் இப்படியொரு நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. அதாவது ஒரு வயது ஆகாத குழந்தையை மாடியிலிருந்து கீழே போடுகின்றனர். அக்குழந்தை கீழே சில நபர்களால் ஏந்தப்பட்ட படுக்கை விரிப்பில் விழுகின்றன.

இவ்வாறு குழந்தைகளை கீழே போடுவதால் அக் குழந்தைகள் நோயற்றவர்களாகவும், அவர்களின் குடும்பம் சுபீட்சகரமாக அமையும் என்பது இவர்களின் நம்பிக்கை.
falling-baby

Shortlink:

Posted by on January 23, 2013. Filed under சந்தியடி சங்கதிகள். You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *