தைப்பொங்கல் விழா 2017

உடுவில் பிரததேச கலாசார அதிகாரசபையின் ஆதரவுடன்,குப்பிலழான் விக்னேஸ்வர சனசமூசக நிலையம் நடாத்தும் தைப்பொங்கல் விழா 2017 இடம்‍‍‍.விக்னேஸ்வரா சனசமூசக நிலைய மண்டபம் குப்பிழன் காலம்.2017/01/14‍‍‍[சனிக்கிழமை] நேரம்.பி.ப[2.30]img_0336 img_0337 img_0339

Shortlink:

Posted by on January 11, 2017. Filed under விக்கினேஸ்வர சனசமூக நிலைம். You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *