சொக்கர் வளவு சோதி விநாயகர் ஆலயத்தின் ரதோற்சவம் (26.05.2014)இன்று வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றதன் புகைப்படங்கள்

IMG_20140626_120942

IMG_20140626_121055

IMG_20140626_121059

IMG_20140626_121102

IMG_20140626_121106

IMG_20140626_121112

IMG_20140626_121231

IMG_20140626_121233

IMG_20140626_123328

IMG_20140626_123333

IMG_20140626_135110

IMG_20140626_135119

IMG_20140626_135132

Shortlink:

Posted by on June 26, 2014. Filed under சொக்கவளவு சோதிவிநாயகர். You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *