குப்பிழான் விக்னேஸ்வரா மாணவர்கள் இன்று 09‍‍.06.2014 சொக்கர்வளவு சோதிவிநாயகர் ஆலயத்தின் முற்பகுதியை சிரமதானம் செய்வதில் ஈடுபட்டார்கள்

IMG_20140609_093014

IMG_20140609_093024

IMG_20140609_093034

IMG_20140609_093038

Shortlink:

Posted by on June 9, 2014. Filed under குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மன்றம், சொக்கவளவு சோதிவிநாயகர். You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *