யாழ்ப்பாணத்து தமிழில் பேசும் ஒரு ஜேர்மனியப் பெண்….

வெளிநாடுகளில் வாழும் தமிழ் பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைக்கு தமிழ் தெரியாது என்று பெருமையாக சொல்லும் இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு பெண் சொல்லும் உண்மை கருத்துக்களைக் கேளுங்கள்.

Shortlink:

Posted by on March 18, 2014. Filed under KuppilanTube. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *