பரிமளம் (தங்கம் அக்கா) சுப்பிரமணியம் நினைவஞ்சலி

தோற்றம்: 04 ஆனி 1947 மறைவு: 18 தை 2014
Cover_Thumbவாயில் ஓட்டை குடிலுக்குள் உயிரொன்று உள்நுளைந்து தாயென்றும் சேயென்றும் மனைவியொடு மக்களென்றும் சுற்றங்களோடு சுகித்து வாழ்ந்து பற்றுவைத்த உடல் வற்றியே போதல் கண்டு பற்றியே இறை பாதம் சென்றதுவே உனதாவி, நீ போன பதையில் நான் வருவது உறுதி! இது சத்தியம் சொல்கிறேன் உனதாவி சாந்தியடைவதாக உனதாவி சாந்தியடைவதாக உனதாவி சாந்தியடைவதாக, வரிகள் திருமதி தம்பித்துரை தங்கமுத்து குப்பிழான்.நெற்

 

Shortlink:

Posted by on January 17, 2015. Filed under கல்லறைகளின் சங்கமம். You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *