Home » Archives by category » சமாதிகோவில்
அருள் மிகு சிவகாமி அம்பாள் திருக்கோவில் (சமாதிகோவில்) அலங்கார உற்சவ  விஞ்ஞாபனம்